Den största reformen av a-kassan på 40 år. Så beskriver arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) de förändringar av arbetslöshetsförsäkringen som regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna presenterade under onsdagen.

– Dagens a-kassa måste reformeras för att bland annat få en tydligare arbetslinje. I dag kan de som kvalificerar sig till a-kassa efter 100 dagar få 22 000 kronor i månaden. Den ersättningsnivån fortsätter att gälla även när a-kassedagarna tagit slut och man går in i aktivitetsstödet, sa Johan Pehrson vid en pressträff.

Han fortsatte:

– Det innebär i praktiken att man under många, många år, kan behålla en mycket hög ersättning, och drivkrafterna till att söka nytt jobb eller utbildning blir för svaga.

Ersättningen minskar

Regeringen vill se en tydligare avtrappning av ersättningsnivåerna i a-kassan än i dag. Efter 100 dagar med a-kassa föreslås ersättningen minska med tio procentenheter. Efter 200 dagar ska ersättningen sänkas med ytterligare fem procentenheter.

Efter 300 dagar med ersättning från a-kassan finns möjlighet för den som fortsatt är arbetslös att få aktivitetsstöd. Även här föreslås en nedtrappning, med 5 procentenheter var hundrade dag, ner till en lägsta nivå på 365 kronor per dag.

Samtidigt föreslås en höjning av taket i a-kassan från dagens 33 000 kronor till 34 000 kronor.

Regeringen föreslår också att a-kassan ska vara baserad på inkomst i stället för arbetad tid. Det här ska enligt regeringen minska administrationen och göra att fler än i dag kan kvalificera sig för ersättning.

LO är kritiska

Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, är kritisk till regeringens förslag. Han uppger för tidningen Arbetet att den skärpta nedtrappningen av ersättningsnivåerna skulle innebära ”en katastrof” för stora LO-grupper.

– Det är väl bra att de höjer högstanivån, men man kan inte finansiera det med att sänka för dem som har det dåligt. I princip alla våra grupper tappar pengar på det här, säger han till tidningen.

Enligt regeringen behövs en nedtrappning av ersättningen för den som varit arbetslös under längre tid för att öka drivkrafterna för att söka nytt jobb eller utbildning.

– Arbetslöshetsförsäkringen har redan idag tydliga krav och ger Arbetsförmedlingen möjlighet att använda sig av sanktioner där kraven inte uppfylls. En höjning av taket är naturligtvis positivt men blir uddlöst då förslaget inte samtidigt är att indexera nivån och kompenserar på intet sätt övriga delar i förslaget, delar som slår mot Livs medlemmar, säger Livs andre ordförande Jolan Wennberg i en kommentar till Mål och Medel.

Förändringarna i a-kassan föreslås börja gälla den 1 oktober 2025.