7,4 procent

Avtalet är på två år och gäller från den 1 april 2023 till den 31 mars 2025. Det samlade avtalsvärdet är 7,4 procent.

Minst 540 kronor

Det första året, från och med den 1 april 2023, ska lokala förhandlingar ske om hur lönepotten på 1 201 kronor per månad ska fördelas. Alla garanteras en minsta löneökning på 540 kronor per månad, så kallad individgaranti.

OB-tillägg och övriga tillägg höjs med 4,1 procent.

Ingångslönerna höjs

Avtalens lägsta löner, det vill säga ingångslöner, för vuxna arbetare höjs med 1 350 kronor per månad 2023.

2024 ny löneökning

Det andra året, från och med den 1 april 2024, ska lokala förhandlingar ske om hur lönepotten om 981 kronor per månad ska fördelas. Alla garanteras en minsta löneökning på 441 kronor per månad, så kallad individgaranti.

OB-tillägg och övriga tillägg höjs med 3,1 procent. Och utökad avsättning till deltidspension med 0,2 procent.

Låglönesatsning 2024

Det andra året gäller också en särskild låglönesatsning som innebär att arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 28 211 kronor per månad bidrar med ett högre krontal till lönepotten.

Provanställning införs

Provanställning införs som anställningsform.

Tidsbegränsade anställningar får nya krav

Tidsbegränsad anställning får högst omfatta 14 månader under en treårsperiod för en och samma arbetstagare, jämfört med 18 månader i det gamla avtalet. Överskrids dessa 14 månader övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Arbetstiden kan ändras

Hur arbetstiden förläggs ska fastställas i lokala överenskommelser. Har man ingen sådan överenskommelse kan arbetsgivaren nu förlägga nio timmar och 15 minuter i fem arbetspass per vecka, jämfört med nio timmar per pass i det gamla avtalet.

Förskjutningstillägg

Förskjutningstillägg införs i alla tilläggsavtal som inte haft det tidigare. I de avtal som nu får tillägget ligger ersättningen på 28 kronor i timmen.

Se över lönerevisioner

Livs och Livsmedelsföretagen har kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp för att se över hur de lokala lönerevisionerna kan förbättras.

Källa: Livs