[Ur nummer: 04/2005] 79 åtgärder har Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut tänkt ut för att göra det lättare att äta bättre och röra sig mer. Planen som har överlämnats till regeringen innehåller bland annat förslag om att utreda punktskatter på godis och läsk samt subventioner på nyckelhålsmärkta måltider.
I Sverige är mer än hälften av männen, en tredjedel av kvinnorna och upp emot en femtedel av barnen överviktiga eller feta. Antalet personer som befinner sig i riskzonen för att drabbas av allvarliga hälsorisker har fördubblats på 20 år. Orsaken är att vi äter mer och rör oss mindre i vardagen.
Förutom förslag som underlättar motionerandet föreslås en rad matnyttiga idéer som att begränsa möjligheten att marknadsföra mat riktad till barn. Sverige borde menar förslagsställarna verka i EU för förbud mot reklam riktad mot barn.
Utbudet på hälsosam mat ska ökas. Serveringar, kiosker och automater som är offentligt finansierade verksamheter ska underlätta goda matvanor.
Vid upphandling av entreprenader ska det ställas krav på sortimentet. Detta gäller till exempel på skolor, sjukhus, idrottsanläggningar och simhallar.