[Ur nummer: 04/2005] LO har skärpt sina regler för jäv och fördelning av lägenheter efter den kraftiga mediakritiken i höstas. Något liknande förtydligande har Livs inte behov av, säger förbundets ordförande Åke Södergren.
– Vi har en tydlig policy som vi har tillämpat i många år.
Livs har förutom förbundskontoret en fastighet med 20 lägenhet på Döbelnsgatan 45 i centrala Stockholm.
– Det finns två skäl till att vi äger denna, säger Åke Södergren. Dels är det en bra kapitalförvaltning. Dels underlättar den vår rekrytering till förbundskontoret av personer utifrån landet.
Just nu bor fyra förbundsombudsmän i Livs fastighet, en stadigvarande, en tillfälligt i väntan på att familjen ska flytta till Stockholm, två har övernattningsbostad, varav den ena är Livs andre ordförande.
– När en lägenhet blir ledig och vi inte har behov av den ska den gå till bostadsförmedlingen.
– Vi ger inte lägenheter till barn eller anhöriga till förbundsanställda. Vi vill också att den som får en lägenhet av förbundet ska lämna tillbaka den när han eller hon flyttar.
Vad det gäller övernattningslägenheter är det ett krav som är möjligt att genomdriva, men vad det gäller permanentboende krockar det med besittnings- och bytesrätten och får då ses som ett ”gentlemen’s agreement”, säger Åke Södergren.