Livs kvinnor förmår inte hävda sig i lönekampen. Deras medellön i månaden under åren 2001-2003 ökade endast med 787 kronor mot 1335 kronor för Livs män.

[Ur nummer: 04/2005] Man ska hålla i minnet att Livs kvinnor hör till de sämst betalda inom hela industrin, medellönen 2003 var 16 861 kronor i månaden.
Inte nog med att Livs kvinnor inte hänger med.
Utvecklingen har dessutom gått bakåt. 2001 hade Livs kvinnor 94 procent av sina manliga kollegors lön.
Året därefter minskade andelen till 93 procent för att 2003 landa på 92 procent.
En kräftgång för jämställdheten således.
De verkliga vinnarna under perioden var de manliga tjänstemännen inom livsmedelsindustrin som ökat sin medellön per månad med 2 022 kronor och hävt sig upp till en medellön på 27 731 kronor i månaden.
Statistiken är hämtad från Facken inom industrins databas 2001-2003.
Statistik för år 2004 och utfallet av det nya treåriga avtalet finns ännu inte.