[Ur nummer: 04/2005] Målet för den ekonomiska politiken är att skapa jobb och tillväxt. Inom EU kallas ambitionen för ”Lissabonstrategin”. EU:s regeringschefer vill visa att det är möjligt skapa tillväxt utan enorma klassklyftor och skräpjobb. Ett europeiskt institut, CER, har bedömt hur framgångsrika de olika EU-länderna varit att leva upp till målet och då visar det sig att Sverige klarat uppgiften bäst, tätt följt av Danmark och Finland. I botten hamnar Italien.
Man kan fortfarande tala om en framgångsrik ”nordisk modell”. Enligt LO-TCO:s Brysselkontor har många bedömare pekat på att de länder som har högst ambitioner när det gäller välfärd och miljö och relativt högt skatteläge bäst nått tillväxtmålen.
Rapporten från CER kan läsas på www.cer.org.uk