Nätverk för fackligt aktiva i de globala köttföretagen

Ett samarbetsavtal för att hindra lönedumpning och förlängda arbetsdagar inom köttindustrin har slutits mellan livsmedelsarbetarfacken i Danmark, Holland, Tyskland, Polen, England och Ungern.

[Ur nummer: 04/2005] Det är den europeiska federationen för fackföreningar inom livsmedelsindustrin, Effat, som tagit initiativet till samarbetet. Det är ett nätverk där både branschombudsmän från de nationella förbunden och förtroendevalda från de stora globala köttföretagen ingår.

För ”de stora spelarna”
Koordinator är Tina M Kristensen, på danska facket, NNF, och hon förklarar urvalet av fackförbund och förtroendevalda med att man vill ha ett samarbete mellan ”de stora spelarna” och dit räknas danska slakterijätten Danish Crown, amerikanska Smithfield och holländska Domeco.
Livs har inte blivit tillfrågat.
– Men det är inte frågan om något stängt rum, säger Tina M Kristensen. Vi är öppna för att utvidga samarbetet om Livs är intresserat.
Än så länge har samarbetet i stor uträckning utgått från den svåra situation i Tyskland, där livsmedelsarbetarnas fack, NGG, har stora problem att organisera arbetarna inom köttindustrin. Det finns ett system med egenföretagare, så kallade kolonnarbetare, som reser runt och tar arbete där det finns. I och med EU:s utvidgning har dessa ”f-skattare” vuxit i antal och fyllts på med nya arbetsvilliga från grannländerna.

Flyttar till Tyskland
De stora köttföretagen utnyttjar denna situation och flyttar sin produktion till Tyskland. Danish Crown har nyligen gjort det. Också den svenska slakterijätten Swedish Meats, som i sammanhanget kanske borde kallas dvärg, har talat om att flytta ut produktion till Polen.
Tina M Kristensen säger att samarbetsavtalet mellan livsmedelsfacken i de olika europeiska länderna inte bara syftar till informationsutbyte, utan går längre.
Alla förbunden har också lovat varandra att inte sänka löner eller förlänga arbetstiderna för att på det sättet få produktion förlagd till fabriker i det egna landet.