[Ur nummer: 04/2005] Torbjörn Dahl, ordföranden i Norska Livsmedelsarbetareförbundet, NNN, har hastigt avlidit. Torbjörn blev 61 år. Svenska Livsmedelsarbetareförbundet framför sitt djupaste deltagande med Torbjörns familj, arbetskamrater och vänner i NNN.
Torbjörns bortgång är en stor förlust inte bara för den närmaste familjen utan också för det norska förbundet och Nordiska Unionen av livsmedelsarbetare där han också var ordförande.