[Ur nummer: 04/2005] Inom hela slaktbranschen jagas det kostnader, som en följd av den internationella konkurrensen. Men på ett område går det åt motsatt håll och det är avgifterna för veterinärkontrollen som slakterierna måste stå för i Sverige.
Kött- och charkföretagens vd Åke Rutegård har tagit strid om det här. Han menar att kostnaderna måste ner. Det är för många veterinärer och det är för ineffektivt.
– Det är ju ingen kriminell verksamhet vi håller på med, säger han.
Livsmedelsverket har 200 fältanställda veterinärer som dagligen kontrollerar verksamheten i ett 50-tal slakterier. Det skulle, menar Åke Rutegård, räcka med en besiktning av djuren vid mottagningen. Den fortsatta köttkontrollen kan slakterierna själva sköta.
– I andra EU-länder står staten för den här kostnaden, säger han. Helst skulle vi se att det var så också i Sverige. Om det inte är möjligt måste verksamheten effektiviseras rejält.