All produktion flyttas till danska fabriken

Beslutet att lägga ner anläggningen i Strängnäs meddelades de 170 anställda på tisdagen den 12 april.
– Det var en chock för oss. Vi visste inget, säger Björn Burén, som sitter i Livs klubbstyrelse.

[Ur nummer: 04/2005] Han säger att det talats bland arbetskompisarna om nedläggning efter att Nestlé köpte företaget 2002. Men att han då uppfattade det mest som olycksprofetior.
– Men nu fick de rätt, konstaterar han.
Magnus Carlsson, nytillträdd vd på Hemglass, säger att beslutet fattats helt och fullt av den egna företagsledningen. Det är inte Nestlé som tvingat fram det. Däremot kräver ju den transnationella ägaren leverans av vinstpengar.
Hur det ska gå till är upp till Hemglass.
MBL-förhandlingar med Livsklubben om uppsägningar och avveckling drar igång på onsdagen. Dessutom kommer en arbetsgrupp bildas, bestående av personer från kommunen och företaget, som ska jobba med möjligheten att få alternativ livsmedelsproduktion till fabriken i Strängnäs.
Hemglass är ett nordiskt företag. Koncernen har 500 glassbilar som åker hem till hushållen i de nordiska länderna. Halva försäljningsvolymen finns i Sverige, en tredjedel i Danmark och resten i Finland och Norge.
Magnus Carlsson säger att lönsamheten i glassbranschen pressats hårt de senaste åren på grund av lågpriskonkurrensen från handelns egna märkesvaror.
Hemglass har två fabriker. Den ena ligger i Strängnäs och den andra i Esbjerg i Danmark. Ingen av fabrikerna har full beläggning.
Enligt Magnus Carlsson är koncentration till en fabrik nödvändigt av ekonomiska skäl. Annars riskerar hela koncernen att gå åt pipan och det finns fortfarande många jobb inom försäljning, distribution och lager i Sverige som kan bibehållas.
Det finns en plan att bygga ett stort centrallager i Jönköpingstrakten. Det befintliga lagret i Strängnäs ligger fel ur geografisk synpunkt om tillverkningen flyttas till Danmark.
För livsmedelsarbetarna i Strängnäs är det bittert.
Anledningen till att deras arbetsplats läggs ner kan sägas vara att de jobbade och slet med sådan framgång i början av 90-talet. Då växte företaget så det knakade och blev nordiskt. Den nya danska fabriken köptes 1995. Därefter såldes Hemglasskoncernen till tyska Schöller-gruppen som i sin tur köptes av Nestlé.
Tio år senare, när lönsamheten minskar och en fabrik ska läggas ner, blir det Strängnäsfabriken som drar nitlotten, för den är inte lika ny och inte lika stor. Det skulle kosta 40 miljoner kronor mer att bygga om den jämfört med Esbjerg.
– Det var säkert ett riktigt beslut att köpa den danska fabriken, då det fattades 1995, men sett med dagens ögon borde företaget inte ha gjort det, säger Magnus Carlsson.