– Äntligen, säger Peder Frans-son, koncernfacklig ordförande på Unilever i Helsingborg. Jag tycker att förbundet så snart som möjligt ska samla alla koncernfackligt ansvariga till en stor konferens.

[Ur nummer: 05/2005] En rundringning till några koncernfackliga ordförande inom Livs ger, inte oväntat, mycket positiva reaktioner på förslaget att utreda möjligheterna att bygga förbundet utifrån deras organisation.
Peder Fransson menar att fyra år är alldeles för lång tid för att vänta på resultatet av utredningen.
– Det koncernfackliga arbetet måste bindas ihop med förbundets långt innan dess,.
Stefan Brandt, koncernfacklig ordförande på Vin & Sprit i Åhus, säger att han stöder förbundsstyrelsens svar fullt ut med vissa tillägg som han ska ta upp på kongressen.
– Vi behöver reda ut relationerna mellan avdelning, koncernfack/Europafack och förbund. Vi behöver mer samtal och mer samarbete mellan ländernas huvudförbund när det gäller koncernfacklig utbildning.
Han vill se en samordning av det internationella arbetet så att det utgår allt mer från de stora företagens struktur. Koncernfacken kan bidra med kontakter och möjligheter till påverkan i andra länder. Lämpligt är att börja i Norden, Baltikum och längs med Östersjön. Med kollegorna i det danska facket, SiD, har Stefan Brandt ett mycket bra samarbete.
– Det finns en nordisk samsyn i fackliga frågor, en nordisk modell, säger han.
Håkan Gillström, ordförande i Arla Foods koncernfack, har också positiva erfarenheter av danskarna.
– Det har tagit några år att lära känna dem och förstå hur de arbetar, men nu tycker jag att det går mycket bra. Vi har samrådsgrupper där vi informerar varandra och vi förhandlar också ihop i vissa frågor. Ett problem är att vi har olika lagar.
En fingervisning om vad ett koncernfack skulle kunna vara i framtiden ger danskägda Carlsberg Sverige som har en egen hemsida, www.csablivs.org.
Tony Andersson, koncernfackets ordförande, berättar att de har tre starka klubbar, Stockholm, Göteborg och Falkenberg, och att dessa hjälper de andra mindre. De har tagit fram ett nytt lönesystem för utkörare som blivit riktgivande inte bara inom koncernen utan inom hela branschen.
Koncernfacket har förhandlat fram ett avtal om gemensam policy för kameraövervakning som blir gällande på alla orter inom Carlsberg Sverige.
– Det är mycket viktigt att koncernfacket blir en demokratisk organisation inom förbundet, säger Tony Andersson.