Författare: Hans Blix
Månpocket, 2005.

[Ur nummer: 05/2005] Kanske tänker du ibland – jag önskar att jag hade ett mer ansvarsfullt och intressant arbete.
När en sådan tanke far förbi är det bra att ha läst Hans Blix bok Avväpna Irak. Efter cirka 300 sidor där Hans Blix redogör för sitt arbete som chef för UNMOVIC, med uppgift att leda FN:s inspektion av potentiella massförstörelsevapen i Irak, kommer du att inse att din chef inte är lika krävande som Kofi Annan och att de personer som du kommer i kontakt med under arbetsdagarna är betydligt enklare att ha att göra med än, till exempel, George W Bush, Dick Cheney, Tony Blair med flera.
Förutom sin egen redogörelse om vad som hände månaderna innan USA och Storbritannien invaderade Irak, ställer Hans Blix en rad intressanta och viktiga frågor. Till exempel: Hur ska världen angripa problemet med massförstörelsevapen?
Och Hans Blix gör inte läsaren besviken, han besvarar, delvis, många av sina egna frågor. Bland annat understryker han vikten av att USA föregår med gott exempel och skriver under provstoppsavtalen, stoppavtalet och att USA ger upp tanken på all vidare utveckling av nya typer av kärnvapen.