[Ur nummer: 05/2005] De fackliga unga aktivister som Mål & medel bjöd in för att diskutera framtidsfrågor ingår i ett rikstäckande nätverk som Livs studieombudsman Mikael Nilsson byggt upp.
Sammanlagt ingår 22 ungdomar i gruppen. Tanken är att de ska dra igång studiecirklar på sina arbetsplatser för att dra in fler ungdomar i det fackliga arbetet. De ska fungera som folkbildare på sina arbetsplatser.
Frågor som rör arbetslivet och det fackliga liksom samhällsfrågor i övrigt ska diskuteras i studiecirklar på arbetsplatserna.
– I flera år har vi varit väldigt angelägna om att skicka unga fackliga aktivister till våra kursgårdar. Men verkligheten på jobbet och utsikten från en vacker kursgård är olika saker och jag tror att studiecirklar i vardagen är en unikt bra metod att engagera många, säger Mikael Nilsson.
– Visst ska vi fortsätta med vår kursverksamhet, men jag tror att den unika hederliga gamla studiecirkeln är den allra bästa formen om man vill få igång en levande verksamhet bland unga medlemmar.
I den rapport över studieverksamheten i förbundet som förbundsstyrelsen lagt fram till
kongressen konstateras att nätverket för unga folkbildare behövs och förslaget är att verksamheten ska intensifieras.