[Ur nummer: 05/2005] Livs är för litet för att upprätthålla en hel utredningsavdelning, säger Livs förbundsordförande Åke Södergren. I den mån förbundet behöver uppgifter ska de tas fram av Facken inom industrin, som är ett tvärfackligt samarbete kring industriavtalet med gemensamt kansli och gemensam statistisk databas.
Livs utredare Mikael Kullberg, som för närvarande är utlånad till den socialdemokratiska riksdagsgruppen för att bevaka miljö- och jordbruksutskottets frågor, slutar sin anställning på förbundet den 30 juni.