Livs manar till försvar av avtalen

Ett 30-tal styckare på Pärsons Sverige i Helsingborg har fått sina löner sänkta med 50-70 kronor i timmen och hotas med avsked om de inte accepterar de sämre villkoren.

[Ur nummer: 05/2005] Det är en bitter konflikt som utspelas på Sveriges ledande påläggsföretag med de välkända ”Tunna skivorna”. I bakgrunden trycker handeln på med krav på billigare köttvaror i butikerna.

Minska sjukfrånvaro
– Det handlar om ett mycket allvarligt angrepp på våra kollektivavtal, säger Christel Niby, ombudsman i Livs avd 2.
Under våren har hon förhandlat med arbetsgivaren om bättre arbetsmiljö och anständiga löner för styckarna.
Ett viktigt mål har varit att minska de höga kostnaderna för sjukfrånvaro.
Arbetsmiljön på företaget är eftersatt och arbetet är fysiskt tungt. I ett inledande skede fick styckarna ett högre pris per gris, 27:10 kronor, plus ett tak på 60 grisar per dag i ett försök att få ner sjukfrånvaron.
Det högre priset per gris sänkte företaget med två kronor och då sade Livsklubben upp det lokala avtalet.
Nu arbetar styckarna på lägsta avtalslön och företaget tillgriper allt smutsigare metoder för att de ska acceptera de sämre villkoren.

Hotas med uppsägning
Christel Niby är chockad.
– Styckarna hotas med uppsägning om de inte jobbar tillräckligt hårt för den sänkta lönen. Sju styckare har placerats om och utländska entreprenörer har tagits in för att göra deras jobb.
En del produktion har skickats till Tyskland för att styckas av polska arbetare till ännu längre löner.
Hon säger att inga av företagets åtgärder förhandlats enligt MBL.
Det är antingen frågan om lagbrott eller avtalsbrott.
Hon har nu strandat förhandlingarna och kallat till ett möte med företaget. Hon vill att ledande personer från Livs ska komma till Helsingborg för att hitta en lösning på den allvarliga situationen.

Protestaktion
Avdelningen ska också organisera ett protestmöte på Helsingborgs gator under parollen: ”Nu får det vara nog! Vem står näst i tur?”
– Vi måste vädja om stöd till försvar av kollektivavtalen från andra fackliga organisationer. Nu måste vi mobilisera, säger hon.