[Ur nummer: 05/2005] Kent Fink, från avd Botnia, argumenterade för att koppla ombudsmännens pensionsålder till medlemmarnas. När medlemmarna får sänkt pensionsålder ska också ombudsmännen ha det, men inte förr.
– Jag vill att det skrivs in att ombudsmännens pensionsålder följer den i vanliga arbetslivet, sa han.
Han fick understöd av Ivan Eriksson, avd 10 Gävle-Dala.
– Här kan vi spara pengar, sa han. Det klagas ju på att vi bara försöker klå förbundet på pengar. Här kan vi göra motsatsen.
Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande, menade att ingångna avtal med anställa i förbundet måste hållas. Att riva upp dessa skulle dessutom kosta mycket pengar.
Sedan några år tillbaka har reglerna förändrats. Men fortfarande kan ombudsmän gå i pension vid 60 år, om de blivit anställda före den 1 januari 2000, varit anställda i mer än 20 år och får det beviljat av förbundsstyrelsen.
– För nya ombudsmän som anställs av förbundet är pensionsåldern osvikligt 63 år. Och det är ju den pensionsålder som ni i ett tidigare beslut sagt att ni tycker att alla borde ha rätt till, sa Hans-Olof Nilsson.