[Ur nummer: 05/2005] Förbundet ska via LO verka för att omställningsförsäkringen omförhandlas så att principerna i den även ska kunna användas då någon blir uppsagd på grund av sjukdom eller arbetsskada. Omställningsförsäkringen är ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO som syftar till att ge stöd till nytt jobb och utbildning. Idag omfattar bara de som sägs upp på grund av arbetsbrist.