[Ur nummer: 05/2005] Det fanns olika uppfattningar om hur lång uppsägningstiden av det fackliga medlemskapet borde vara. Förbundsordförande Hans-Olof Nilsson menade att en månad var tillräckligt. Han var rädd för att en längre uppsägningstid skulle försvåra rekryteringen av korttidsanställda och studerande.
Susanne Sjögren, ombud från avd 4 Stockholm, argumenterade för en längre tid. Hon och flera andra ombud menade att tre månaders utträdestid vore ett bra sätt att markera betydelsen av det fackliga medlemskapets.
– Medlemskapets är inte någon färskvara, sa ombuden.
Efter rösträkning vann tremånadersregeln med 95 röster mot 89.