[Ur nummer: 05/2005] På söndagskvällen, inför debatten om feminism, fick Livs kongress besök av LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. Hon talade om arbetslösheten och kampen för de goda jobben och tyckte att det var spännande att Livs som första LO-förbund skulle diskutera och kanske ta ett beslut om att bli ett feministiskt fackförbund.
En fråga som hör hemma under feminism är föräldraledigheten – hur den tas ut och vilka följder det får. LO vill att den ska delas i tre lika stora delar, en som bara pappan får ta ut, en som bara mamman får ta ut och en som föräldrarna själva kan bestämma över.
Så länge det är i första hand mammorna som stannar hemma med barnen kommer arbetsgivarna att hellre anställda män och följden blir att kvinnorna tvingas jobba för lägre löner, på deltid och med otrygga anställningar.
En del av talet ägnades också åt att varna för moderaternas så kallade ”arbetslinje” som hon menade, är ett försök att splittra LO:s medlemmar i de som har arbete och de som är arbetslösa, förtidspensionerade och sjukskrivna.