[Ur nummer: 06/2005] * För pensionärsmedlemskap fastställdes medlemsavgiften till 150 kronor per månad. Dagens pensionärsmedlemmar i Livs kommer att erbjudas att kvarstå som medlemmar utan hemförsäkring och med lägre medlemsavgift.
* För nya pensionärer blir paketet obligatoriskt. Pensionärspaketet omfattar hemförsäkring, trygghetsförsäkring för pensionärer och grupplivförsäkring. Livs och Folksam kommer inom kort att skicka ut information.