[Ur nummer: 06/2005] Carolin Emanuelsson har fått pris som Årets skyddsombud av LO-distriktet i Västsverige.
Hon är vice huvudskyddsombud på Swedish Match i Göteborg och ordinarie ledamot i klubben.
– Det viktiga är att integrera skyddsarbetet i klubbstyrelsens fackliga arbete. Vi måste se till att skyddsfrågorna blir en naturlig del när vi förhandlar om löner och medbestämmande, säger hon och tillägger:
– Vi ska vara en nagel i ögat på företaget.
Rent konkret innebär det att arbeta med konsekvensanalyser och riskbedömningar vid förändringar, genomföra arbetsmiljöutbildning till samtliga anställda.
Ett problem är de många långtidssjukskrivna. Hon jobbar med deras rehab-frågor och tycker att dessa måste prioriteras och bli mer långsiktiga.
– Arbetet är idag så styrt att det är svårt för de långtidssjukskrivna att komma tillbaka. Automatiseringen har i och för sig tagit bort många dåliga jobb, men den har också tagit bort de lite lättare uppgifterna.
I framtiden hoppas hon att det ska bli möjligt att hitta vägar tillbaka för de långtidssjukskrivna genom samarbete mellan skyddsorganisationerna på olika företag. Ett sådant samarbete är på gång mellan Swedish Match, Göteborgs Kex och Arla Foods i Göteborg.
* Vad ska man tänka på som skyddsombud?
– Att vara ärlig och lyhörd. Även om det kan vara jobbigt måste man vara ärlig mot arbetskamraterna så att de får riktig information.