Livs först att införa LO-paketet

Med röstsiffrorna 144 för, 45 emot och en nedlagd antog Livs kongress det så kallade LO-paketet. Det innebär bland annat att alla medlemmar är kollektivt hemförsäkrade från den 1 juli 2005.

[Ur nummer: 06/2005] Försäkringen har fyra delar och gäller alla aktiva medlemmar:
* Hemförsäkring.
* Efterskydds TGL.
* Fritidsförsäkring, TFF.
* Barngruppliv.
Samtidigt som försäkringarna börjar gälla höjs medlemsavgiften med 30 kronor per månad för aktiva medlemmar.
Förbundet kommer inom kort att skicka ut information om vad försäkringarna omfattar.

Debatt om former
Debatten på kongressen kom först och främst att handla om hur beslutet skulle fattas. Skulle kongressen bestämma i frågan eller skulle man genomföra en medlemsomröstning?
Simon Lundin, från avd 5 Malmö, var en av dem som i och för sig var positiv till försäkringspaketet, men som menade att en medlemsomröstning skulle förankra beslutet bättre. De som inte får majoritet för sin åsikt skulle också ha lättare att acceptera ett nederlag efter en medlemsomröstning, menade företrädare för denna linje.
Pauli Kristiansson, förbundsstyrelsens talesman i försäkringsfrågan på kongressen, påminde om att kongressen är förbundets högsta beslutande organ och att ”systemet kallas representativ demokrati”. Han varnade för en utveckling mot att viktiga frågor skulle avgöras i omröstningar typ sms-knappande med mobiltelefoner utan möten med diskussioner mellan valda representanter.

Många års diskussioner
Bland många av de ombud som röstade emot LO-paketet var besvikelsen efter beslutet stor:
– Jag kommer att få stora problem när jag ska förklara det här beslutet för medlemmarna hemma, sade Laila Lindgren från avdelning 3 Eslöv.
– Hos oss på landet i Österlen ser det helt annorlunda ut än i storstäderna. Våra medlemmar har redan ordnat med försäkringar för sina gårdar, bilar, djur, ja hela kittet, ofta hos Länsförsäkringar, fortsatte hon.
Under debatten om LO-paketet påminde Christian Jensen, från avd 2 Helsingborg, om att försäkringsfrågor och medlemsavgifter var de hetaste debattämnena inom Livs i 15 år och under de tre senaste kongresserna.
– Varför är det inte utflyttningen av jobben som vi diskuterar? undrade han.