Färdigmatens långa resa 3

– Vi kan inte ta hänsyn till fackliga rättigheter och arbetsmiljö hos våra leverantörer, säger Patrick Caraffa, inköpschef på Icas restaurang och storkök.

[Ur nummer: 06/2005] Caraffa säger att han inte känner någon inköpare som tar hänsyn till några andra aspekter än pris och kvalité.
Det kommer inte heller sådan krav från Icas kunder: Sveriges konsumenter.
– Vi utför de inköp som vi har fått uppdrag att göra. Jag skulle bli mycket förvånad om någon inköpare uppmärksammat arbetsmiljö och sociala aspekter hos leverantörerna.
På sina fyra år på jobbet har han inte hört någon som talat om fackliga rättigheter och arbetsmiljö.
– Vi har kvalitetskontrollsystem och vi ser till att det inte förekommer barnarbete. För övrigt är det okej. Det är inte läge för något annat när prispressen är så stor.