Fransk filmfest i Stockholm

Många filmer från Frankrike når aldrig Sverige. Men under den franska filmfestivalen i Stockholm går det ändå att få en glimt av landets breda filmutbud. I år lyfte arrangörerna särskilt fram kortfilmen.

[Ur nummer: 06/2005] Filmer av både nya talanger och välkända storheter som Jean-Luc Godard fyllde biografen Sture i Stockholm under den sjunde franska filmfestivalen, mellan 6 maj och 9 juni. Men i år satsade man också mer på kortfilm än tidigare. Producenten Florence Auffret presenterade tre av de korta och medellånga filmer hon producerat i Paris. Enligt henne har kortfilmen en given plats i den franska filmtraditionen, och numera tycker hon sig också se att det är lättare att finansiera filmerna än för några år sedan. Fast fortfarande arbetar många utan att få betalt.

Bättre system för kortfilm
– Men staten satsar ändå mycket. När jag diskuterar med producenter i England eller Belgien, eller här i Sverige, märker jag att det inte finns ett lika utvecklat system för hjälp till kortfilmer som i Frankrike.
Att göra kortfilmer ger en större frihet anser Florence Auffret, både formmässigt, och för att det inte finns några krav på att arbeta med kända personer. Själv har hon främst producerat unga kvinnor som gjort sin första film.
– Det intressanta med den första filmen är att regissören ofta tar med mycket av sig själv. Där finns en ärlighet som man inte alltid finner i följande filmer.

Svensk-fransk samproduktion
Senast satsade Florence Auffret på den debuterande svenska regissören Sofia Norlin, och filmen Strömmarna, en samproduktion mellan hennes bolag Les films de la grande ourse och svenska DFM Fiktion. Strömmarna fick pris för bästa franskspråkiga kortfilm på International Women’s Films Festival i Créteil, Frankrike, och ska nu visas på SVT den 9 augusti. Det går bra för Florence Auffrets filmer, men hur framtiden för den franska kortfilmen ser ut är hon osäker på.
– Risken är att det blir uppdelat i mer välfinansierade filmer och filmer som görs helt vid sidan om. Hellre än att inte göra filmerna så gör man dem utan betalning i Frankrike, säger hon och ler snett.