Gemensam växel ska ge mer till fackliga arbetet

För att spara pengar och frigöra medel till det fackliga arbetet har Livs beslutat att centralisera så mycket administration som möjligt från lokalavdelningarna. Bland annat kommer ett nytt telefonsystem, IP-telefoni, att införas.

[Ur nummer: 06/2005] Åtta kontorister, som anställs direkt av förbundet men har sina arbetsplatser på olika platser i landet, kommer att svara i telefonerna oavsett vilken av Livs 14 olika avdelningar som får samtalet.
– För en medlem som ringer avdelningsexpeditionen ska det inte ens märkas att samtalet kanske besvaras i en helt annan stad, säger Eva Karlsson, projektledare för centraliseringen på förbundskontoret.

Med från start
Redan under augusti kommer IP-telefonin att införas på förbundskontoret, a-kassan samt avdelningarna 1 Bohus Älvsborg, 2 Helsingborg, 9 Linköping, 17 Skara och Botnia. Troligen kommer även avdelningarna 6 Karlstad, 11 Halmstad och 15 Örebro att vara med på tåget redan från start.
Kontoristerna som bemannar växelsystemet kommer att få utbildning kring sina nya arbetsuppgifter i början på juni. Direkttelefonerna kommer att fungera precis som vanligt.
Senare i höst kommer även övriga avdelningsexpeditioner att slussas in i systemet.
I nästa steg kommer även andra administrativa funktioner att centraliseras. Exempelvis ska förbundets anställda sköta all hantering av medlemsregistret. Mer post ska också hanteras centralt, till exempel inträden.

Pengar omfördelas
– Förbundet kommer att ta över arbetsuppgifter och därmed kostnader för administrationen. Det innebär att fördelningen av avgifter mellan förbund och avdelning kommer att behöva justeras, men det finns inga beslut i dagsläget om detta, säger Eva Karlsson.

Lokala beslut
Livs lokalavdelningar har i dag sammanlagt 22 anställda förutom ombudsmännen som är anställda direkt av förbundet. De åtta kontorister som anställs direkt av förbundet ska rekryteras från denna grupp.
* Kommer det att finnas någon som tar emot om man vill hälsa på avdelningsexpeditionen i framtiden?
– Det är upp till varje avdelning hur man löser det, säger Eva Karlsson.