”Kostnaderna för Hemglass i Strängnäs överdrivna”

– För att ta över den danska produktionen skulle vi inte behöva göra så stora investeringar som företaget uppgett, säger Tony Nordgren, fackligt aktiv på Hemglass.

[Ur nummer: 06/2005] Tony Nordgren har tagit del av löntagarkonsulten MA Partners granskning av det underlag som ledde fram till beslutet om en nedläggning av Hemglass fabrik i Strängnäs och han konstaterar att det inte står rätt till. Allt som talar till Strängnäs nackdel har lyfts fram, men så gott som inget som talar till dess fördel.
– Det är inte 40 miljoner kronor som skiljer om man räknar på ett mer rättvist sätt, säger han och ger exempel.
Logistiken skulle kunna göras billigare och enklare med produktion i Strängnäs. Mälardalen är ett bättre läge i förhållande till marknaden än Danmark.
Det är också billigare att köpa frysfrakt söderut i Sverige än norrut, eftersom vi i första hand är ett land som importerar frysta varor.
– Företaget räknar med att alla investeringar måste göras på samma gång, men det är ju inte rimligt. Slår man ut det på en längre tid blir skillnaden i kostnader inte alls så stor.
Dessutom påpekar han att den danska fabriken endast körs med dagskift. Tar den över volymerna från Strängnäs måste två eller treskift införas och det är en stor kostnad som utredningen låtit bli att ta med.