[Ur nummer: 06/2005] Hur kan livsmedelsarbetarna stärka sin ställning? Vore det en bra idé att införa lärlingsutbildning? Frågeställningen var aktuell på 1920-talet i Mål & Medel.
Livs verkställande utskott menade att det inte var någon bra idé eftersom ”utlärningsbeviset upphört att vara ett kompetensbevis”. Ombudsmannen Gustav
Wijk skrev: ”Den forne hantverkaren blir maskinskötare och ingenting annat.” Den lite uppgivna slutsatsen blev att lärlingslöner bara skulle leda till lägre löner. Någon tro på yrkeskunnandets betydelse hade man inte.
Om detta kan läsas i Lars Hanssons avhandling Slakt i takt. Hansson är historiker vid Växjö universitet och har fått Rudolf Meidner-priset 2005 för forskning i fackföreningsrörelsens historia.