Företagsledningen på Pärsons har nyligen beslutat att satsa 20 miljoner kronor på anläggningen i Helsingborg. Styckningen ska automatiseras mer för att ge ökad effektivitet.

[Ur nummer: 06/2005] Ombyggnaden och installationerna beräknas vara klara i oktober.
– Det är en tung investering med maskiner och andra hjälpmedel som vi bland annat hoppas kommer att leda till minskad sjukfrånvaro, säger Jan-Peter Pärson, verkställande direktör på Pärsons till Helsingborgs Dagblad.

Lättad
I samma intervju uttrycker han sin lättnad över att konflikten med facket är över:
– Under resans gång har vi haft meningskiljaktigheter med facket. Men nu har vi i stället en gemensam målsättning om att företaget ska ligga kvar i Helsingborg.

Lär fortare
Investeringen i fabriken innebär att så kallad tredjedelsstyckning av gris kommer att införas. Nyanställda kommer att lära sig stycka en tredjedel i taget, men målsättningen är att alla ska kunna stycka hela grisen för att man ska kunna variera arbetsmomenten. Många styckare har dock utryckt skepsis över systemets påstådda fördelar. n