Livs ska verka för att pensionsåldern sänks till 63 år. Det var första gången under kongressen som förbundsstyrelsen åkte på stryk.

[Ur nummer: 06/2005] – Motionären anger arbetsmiljön som skäl till lägre pensionsålder det tycker förbundsstyrelsen vore att kapitulera. Det måste vara bättre att förbättra arbetsvillkoren, sade Eva Karlsson, förbundets tredje ordförande.
Det var en åsikt som hon inte fick gehör för.
Pensionsåldern för Livs ombudsmän var också uppe för debatt. En motion föreslog att koppla ombudsmännens pensionsålder till medlemmarnas. Idag är den 63 år för nya ombudsmän och 60 år enligt gamla avtal för dem som har lång anställning.
Ivan Eriksson, från avd 10 Gävle-Dala, menade att det fanns pengar att spara.
– Det klagas på att vi klår förbundet på pengar. Här kan vi göra det motsatta.
Motionen om att koppla ombudsmännens pensionsålder till medlemmarnas avslogs.