Skattepengar går till löne-dumpning
av städjobb

Med hjälp av statliga bidrag och Fastighets lägre löneavtal håller entreprenadföretaget Hygienutveckling på att ta över städningen på Swedish Meats anläggningar.

[Ur nummer: 07/2005] Redan 2002 tog Hygienutveckling över städningen på Swedish Meats slakteri i Visby.
Göte Cederlund, Livs klubbordförande i Visby, säger att de var ett pilotfall. Städarna fick behålla sina högre löner vid övergången. Det som hände därefter var att antalet städare minskades från tolv till fem personer.
I januari tog Hygienutveckling över städningen på anläggningen i Kristianstad. Denna gång ville företaget omedelbart sänka städarnas löner med cirka 40 kronor, vilket var möjligt med hjälp av Fastighets avtal. En övergång under sådana villkor till ett entreprenadföretag var ingen av de 30 städarna intresserad av och det ledde till uppsägningar på Swedish Meats.

Livs för lamt
En som blev arbetslös efter att ha jobbat som nattstädare i tio år på Swedish Meats var Ola Persson. Han är besviken på Livs som han tycker agerade alldeles för lamt och han pekar på exemplet med vagnstädarna på SJ som kunde behålla sina jobb och slapp lönesänkningar efter att deras fack, Seko, byggt upp ett starkt tryck och Dagens Nyheter ryckt ut och skrivit om vad som höll på att ske.
– Vi borde ha gjort som vagnstädarna och protesterat på ett mycket mer högljutt sätt, säger han.
Ola Persson var kvar två veckor och lärde upp de nya städarna från Hygienutveckling som tog över jobben. Få av de nya städarna är med i facket (Fastighets), få har erfarenhet av industristädning och ett inte så obetydligt antal får statligt stöd i form av anställningsbidrag, halva lönen betald av staten under sex månader.
En diskussion har uppstått om det rimliga i att låta skattepengar gå till ett entreprenadföretag som lägger lågprisbud på en tjänst som Swedish Meats utför i egen regi och med egna anställda.
Regelverket säger att samråd ska göras med facket som i detta fall är Fastighets och att anställningsstödet inte får ges till arbetsgivare som i ett tidigare skede (nio månader) sagt upp anställda och det har ju inte Hygienutveckling gjort, men däremot har deras anbud lett till uppsägningar på Swedish Meats. Man kan undra vad samhället vunnit på detta?
Hygienutvecklings vd och ägare, Thomas Rosengren, försvarar ändå systemet. Han menar att anställningsstödet inte hade någon betydelse för offerten. Bidraget går till den enskilde och eftersom den personen inte kan jobbet så behövs extra personal under upplärningen.
Å andra sidan fanns det ju redan människor – som Ola Persson – som kunde jobbet och hade utfört det i massor med år.
– Det är arbetslösa som behöver ett bidrag för att bli anställda. Det är en statlig stödåtgärd. Vi har sex personer med anställningsbidrag i Kristianstad. Fyra av dem har redan slutat, säger Thomas Rosengren.

”Alla orkar inte”
Han tycker inte att det är fel att hans företag får ett stöd för att anställa, när till exempel elföretag får sin personal utbildad av staten.
– Att städa på natten innebär obekväma arbetstider. Det är inte något som man vet i förväg om man orkar med. Vi räknar med att det krävs fler anställda när vi tar in långtidsarbetslösa.
* Kunde ni inte sett till att lönerna blev högre så att ni kunde ha behållit städarna som kunde jobbet?
– Alla i livsmedelsbranschen jobbar med kniven mot strupen. Nu handlar det om överlevnad. Vad vi kan göra är att räkna på de kostnader som specialserviceavtalet med Fastighets ger. Vi kan inte ta hänsyn till de lokala avtalen med Livs.
* Är det de lägre lönerna som är viktigast?
– Nej, det är att vi är duktiga på det här. Vi jobbar enbart med rengörning. Det gör oss mer effektiva än Swedish Meats som slaktar, styckar och packar kött.
Thomas Rosengren menar att Hygienutveckling är seriöst.
– Vi använder oss inte av underentreprenörer trots att vi får många sådana erbjudanden. Vi vill ha egen anställd personal som kan säkerhetsföreskrifter och kan tala svenska.
Företaget, som har drygt 200 anställda, har lagt anbud på städningen i samtliga Swedish Meats anläggningar.