[Ur nummer: 07/2005] På Livs kongress beslutades om en utredning av förbundets framtid. Frågan är med vem Livs ska samarbeta och i vilken omfattning?
– Jag tror att det ska göras inom ramen för vår fackliga international. Att bara följa en av LO beslutad organisationsplan är inte meningsfullt, säger Björn Larsson, klubbordförande på Campbells Soup i Kristianstad och representant i det företagets europeiska råd, EWC.
För Livs del skulle det innebära ett fördjupat samarbete med Hotell- och restaurangfacket i Sverige.
Men man kan också höja blicken och titta utanför landets gränser och då hittar man många samarbetspartners inom det globala yrkesfacket, vars europeiska sekretariat heter EFFAT.
– Jag tycker att vi är alldeles för låsta inom våra nationella förbund, säger Björn Larsson. Vi måste få till stånd ett mycket större engagemang för koncernerna. Vi har inom Campbell till exempel en ombudsman baserad i tyska Lübeck och det går alldeles utmärkt. Med honom talar vi engelska. EFFAT kan ge bra utbildning och deras fackliga konsulter är jäkligt duktiga. Vi måste ta det mentala steget och bli en del av Europa.