Ägaren har inte fått ett riktigt beslutsunderlag

Beslutet att lägga ner Hemglass i Strängnäs var illa underbyggt. Det har löntagarkonsulten visat. Nu vill Livsklubben komma i kontakt med rätt beslutspersoner på Nestlé för att få en ny prövning.

[Ur nummer: 07/2005] – Jag kan acceptera att vi blir nedlagda, säger Tony Nordgren, vice ordförande i Livsklubben, men det ska ske utifrån riktiga fakta. Och sådana har ännu inte presenterats.
Han menar att ägaren, den transnationella jätten Nestlé, måste ges möjlighet att titta på de båda alternativen, den danska fabriken i Esbjerg eller den svenska i Strängnäs, och sedan med korrigerade fakta ta ställning till vilket av alternativen som är det bästa ur företagsekonomisk synpunkt.
– Nestlé vill ju tjäna så mycket pengar som möjligt på sitt ägande.
Ilpo Viinikka, som också sitter i Livsklubbens styrelse, säger att allt fler fakta framkommer som talar mot företagsledningens så kallade Buisness Case. Det gäller investeringsbehov, beräkningar av transportkostnader, kostnaderna för säljkåren.
– Det finns inte heller utrymme för att ta över vår produktion i Esbjerg, säger Ilpo Viinikka.

Finska Nestlé
För ett år sedan köpte Nestlé den finska glasstillverkaren Valiojäätelö och Ilpo Viinikka har uppgifter som säger att en stor del av volymerna kommer att läggas där. Det skulle innebära att det nuvarande beslutsunderlaget inte alls är relevant.
Något koncernfack har inte funnits inom Hjem-Is koncernen och Livsklubben i Strängnäs har därför heller inte någon representant i Nestlés europeiska koncernfack, Necic, men Livsklubben på den svenska kaffetillverkaren Zoega, också ägd av Nestlé, har det, och deras representant Tony Brask har lovat att göra det han kan för att få beslutsfattarna på Nestlé att titta på beslutsunderlag och ta ställning till de nya fakta som framkommit.
I en intervju i Svenska Dagbladet har Hjem-IS koncernchef Claus Astrup-Larsen sagt att det finns planer på att göra en expansion söder ut mot Europa.

Det är båttom
Löntagarkonsulten MA Partners utredning har översatts till engelska.
Men det är bråttom för de 170 anställda på Hemglass i Strängnäs. Redan den sista december ska fabriken enligt gällande beslut stänga.