[Ur nummer: 07/2005] De danska och tyska livsmedelsarbetareförbunden, NNF och NGG, hjälps åt för att organisera arbetarna inom köttbranschen i Tyskland, där kaotiska förhållanden råder och majoriteten av arbetskraften är oorganiserad.
Den stora danska fläskexportören, Danish Crown, har köpt en anläggning i Tyskland och flyttar produktion dit. I Tyskland finns sedan gammalt ett system med kringresande styckare, så kallade kolonnarbetare. Efter EU:s utvidgning fylls det på med nya kolonnarbetare från öst som är beredda att jobba för mycket låga löner.
Henry Holt Jochumsen, NNF:s avgående ordförande, berättar att det tyska förbundet blivit så trängt av situationen att det ställt sig bakom kravet på den tyska regeringen att stifta lag om minimilöner inom branschen.
Danish Crown har också köpt en majoritetspost i den polska Sokolow-koncernen som har fem anläggningar runt om i Polen och kommer att lägga produktion där. Dessutom har flera danska bönder köpt gårdar i Polen för att på plats föda upp svin.
För att på sikt lösa de stora problemen inom branschen har ett samarbete mellan fackförbunden inom det regionala yrkesfacket EFFAT inletts. Syftet är att lägga ett gemensamt golv för hela EU, både väst och öst, vad det gäller arbetsvillkor.
De danska slakt- och charkarbetarna protesterar mot försämringarna genom otaliga korta strejker.
– Vi har två eller tre strejker i veckan, säger Henry Holt Jochumsen. Det är spontana protester som inte ger böter om arbetarna återgår till jobbet inom två dagar.
Henry Holt Jochumsen säger att förbundet arbetar för att förbättra förhållandena inom branschen och minska antalet proteststrejker.