Några veckor efter kongressbeslutet om LO-paketet och obligatorisk, kollektiv hemförsäkring säger Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson att reaktionerna på beslutet varit väldigt måttliga.
– Jag är förvånad, det har varit mycket mindre protester än förväntat, säger han.

[Ur nummer: 07/2005] Huvudskälet till att protesterna inte kommer i närheten av det missnöje som följde efter försäkringsbeslutet på kongressen 1996 tror Hans-Olof Nilsson är att LO-paketet är så förmånligt. De flesta som sätter sig ner och räknar kan konstatera att de vunnit en slant rent privatekonomiskt.
– Dessutom har beslutet föregåtts av en rejäl debatt i förbundet och alla som vill har kunnat informera sig och säga sin mening. Röstsiffrorna på kongressen överensstämmer väl med vad som kom fram under rådslaget, ungefär 75 procent är för paketet, 25 procent är emot, tveksamma eller likgiltiga, säger han.

Höjda premier
Motståndet är, enligt Hans-Olof Nilsson, starkast på orter där Länsförsäkringar av tradition har en stark ställning. Men eftersom Länsförsäkringar höjt sina premier så mycket tror han att även det motståndet har mattats av.
– På lite sikt kommer vi att vinna medlemmar tack vare försäkringen. Jag minns från min tid som lokalombudsman att man ofta stötte på folk som börjat jobba inom vår bransch men inte ville byta fackförbund till Livs eftersom deras gamla fack hade hemförsäkring, säger Hans-Olof Nilsson.

Snabb verkställighet
Ombudsman Pauli Kristiansson som ansvarat för LO-paketet på förbundskontoret är särskilt nöjd med att försäkringen gäller redan från den 1 juli.
– På så sätt undviker vi att medlemmar hamnar i ett vakum när de kanske tror att de är försäkrade medan skyddet ännu inte har trätt i kraft, säger han.
Livs skickade i mitten av juni ut en broschyr till alla aktiva medlemmar som presenterade LO-paketet. Information till pensionärsmedlemmarna är på väg ut och under juli kommer alla medlemmar som omfattas av hemförsäkringen att få det formella försäkringsbrevet hemskickat från Folksam.
I det försäkringspaket som medlemmarna nu får för en avgiftshöjning på 30 kronor per månad, ingår en hemförsäkring, k-hem, som andra kunder kan teckna för mellan 72 och 155 kronor per månad, beroende på var man bor.