[Ur nummer: 09/2005] Efter fem års kamp mot visstidsanställningar lyckades fackförbundet vid Swire Coca Cola i Hongkong få tillstånd ett löfte om fast anställning för de 130 arbetarna.
En av ledarna för kampen, själv visstidsanställd, har fått fast jobb och ingår nu i fackets styrelse. Mer information finns på det globala yrkesfackets hemsida, www.iuf.org