[Ur nummer: 04/2003] Mikael Ekman, journalist på Expo var på mötet i Kävlinge i oktober förra året och föreläste om högerextremismen. Det var ett offentligt möte och till dessa brukar de högerextrema grupperna komma.
– De ska få komma och ställa frågor, säger Mikael Ekman. Vi bemöter dom. Vi vet ungefär vilka frågor de ställer och hur de argumenterar. De har en egen statistik som bygger på helt annan grund, de hänvisar till egna undersökningar, man vet inte om det är lögn.
Sverigedemokraterna försöker placera sig som ett nationellt mittenparti. Det har sina rötter i organisationen Bevara Sverige Svenskt. Expo har tittat på vilka de tongivande personerna är och funnit att de har sin bakgrund i och kopplingar till olika nazistiska organisationer. Det finns också många personer med kriminellt förflutet, många straffade.

Stora i Kävlinge
Att Sverigedemokraterna är så stora i Kävlinge hör ihop med det tidigare missnöjespartiet Kommunens väl .
– Men man kan också se en parallell med Frankrike och den Nationella fronten, Le Pens parti, säger Mikael Ekman. Det har fått relativt många röster i ringar runt storstäderna, det är alltså den bild i media av flyktingar och invandrare i storstäderna som styr deras val, inte direkta kontakter med invandrare.
Han understryker att man måste skilja mellan partiet och väljarna. Med deras väljare ska man ta diskussioner när de dyker upp, var som helst och göra det på ett trevligt, icke aggressivt sätt.
Expo är en privat forskningsstiftelse som grundades 1995 för att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället.
– Vi berättar om sverigedemokraternas framväxt och deras historia.

Expos uppgift
Han menar att många som röstar på sverigedemokraterna inte vet vilka som är med i partiet och vilken bakgrund partiet har. Skulle de veta det skulle de inte rösta på det. Expos uppgift är att ta fram fakta med förhoppningen att dessa fakta kommer att leda till att väljarna tar avstånd från partiet.