[Ur nummer: 05/2003] Visst är det så, det finns en EU-förordning ( 1408/71) som reglerar detta med samordnade  pensionsrättigheter inom EU, berättar Johan Liljeros på Försäkringskassans utlandsenhet.
– Grundregeln när man ska gå i pension är att man alltid ska kontakta sin lokala försäkringskassa, helst ett halvår innan, och ansöka om pension. Kassan har då ett informations- och utredningsansvar, man skall upplysa den blivande pensionären om vad som gäller, vilka rättigheter och skyldigheter han har, och kassan skall också ”utreda” vilken arbetslivserfarenhet den pensionssökande bär med sig i bagaget och vilket pensionsbelopp den erfarenheten resulterar i.

Arbetslivserfarenhet
I kassans utredning skall man då ta med all arbetslivserfarenhet som berättigar till pension enligt de lagar och regler som gäller.
Att man i Feikes fall ”missade” hans Hollandsår när han gick i pension år 1988 kan bero på att den lokala försäkringskassan i hans fall var dåligt uppdaterad på vad som gällde just då, tror Johan Liljeros.
– Det var ju några år sedan.

Avtal med andra länder
Förutom avtal med alla EU-länder har Sverige även avtal med ett antal andra länder, som till exempel USA, Canada, Chile, Turkiet, Norge och så vidare, om en samordning av pensionsvillkoren.
– All sådan detaljinformation får man om man vänder sig till försäkringskassan, intygar Johan Liljeros.