[Ur nummer: 06/2003] Kan uträtta privata ärenden på en timme under arbetstid utan löneavdrag?
Dafgårds: Nej
Cloetta: Nej
Felix: Nej
Findus: Nej
Santa Maria: Nja, på vissa ställen
Sörens: Nej

Kan börja senare en dag och jobba igen vid ett annat tillfälle?
Dafgårds: Nej
Cloetta: Nej
Felix: Nej
Findus: Nej
Santa Maria: Till viss del, vi har komptid
Sörens: Nej, men man kan fixa det om man byter arbetstid med någon.

Har flextid?
Dafgårds: Nej
Cloetta: Nej
Felix: Nej
Findus: Nej
Santa Maria: Nej
Sörens: Nej.

Kan själv bestämma semesterförläggningen?
Dafgårds: Några få
Cloetta: Nej, möjligen någon liten förskjutning
Felix: Nej, kanske någon i vissa fall
Findus: Till viss del
Santa Maria: Det tas stor hänsyn till önskemål
Sörens: Nej, men man får ha önskemål.
Kan välja turordning på arbetsuppgifter ?
Dafgårds: Nej
Cloetta: I någon mån, på en del linjer
Felix: Nej, endast ett fåtal
Findus: Nej
Santa Maria: Nej
Sörens: Vissa av oss, men inte alla.

Kan bestämma vad man ska arbeta med nästa timme?
Dafgårds: Nej
Cloetta: Arbetsgruppen kan bestämma rotationen i laget
Felix: Nej, endast ett fåtal
Findus: Nej
Santa Maria: Nej, det är svårt
Sörens: Tja, till viss del.

Kan gå ifrån fem minuter utan att be om lov eller kalla på ersättare?
Dafgårds: Nej
Cloetta: Varierar beroende på i vilken linje man arbetar
Felix: Nej
Findus: Nej
Santa Maria: Ja, de flesta kan det
Sörens: Ja, men inte alla.

Kan ta emot besök av nära anhörig under arbetstid?
Dafgårds: Nej
Cloetta: Nej
Felix: Nej
Findus: Det har hänt
Santa Maria: Ja, det löser sig säkert
Sörens: Om det är väldigt viktigt.

Kan bli uppringd och snabbt nådd av privatsamtal?
Dafgårds: Ja
Cloetta:  Ja, i stort sett
Felix: Ibland fungerar det
Findus: Ja
Santa Maria: Ja, de flesta har ju mobil nu
Sörens: Ja.

Kan själv ringa ett viktigt privatsamtal?
Dafgårds: Inte helt givet
Cloetta: Ja, i stort sett
Felix: I vissa fall fungerar det
Findus: Ja
Santa Maria: Ja
Sörens: Ja.

Frågor om
förmåner i arbetet
Subventionerad lunch?
Dafgårds: Ja
Cloetta: Ja
Felix: Ja
Findus: Ja
Santa Maria: Ja
Sörens: Nej, men vi kan ta någon brödbit.

Leasingbil eller rätt att låna företagets bil?
Dafgårds: Nej
Cloetta: Viss utlåning av företagets bil förekommer
Felix: Nej
Findus: Nej
Santa Maria: Nej
Sörens: Vi har fått låna företagets lastbil.

Delaktig i vinst genom vinstandelar?
Dafgårds: Nej
Cloetta: Nej
Felix: Nej
Findus: Nej
Santa Maria: Nej, men vi har en liten vinstbonus i lönen
Sörens: Nej, men vi har lagt det som förslag.

Gratis kaffe?
Dafgårds: Nej
Cloetta: Ja
Felix: Ja
Findus: Ja
Santa Maria: Ja
Sörens: Ja.

Möjlighet till personalutbildning minst en gång i veckan?
Dafgårds: Nej
Cloetta: Nej
Felix: Nej
Findus: Nej
Santa Maria. Nej
Sörens: Nej.

Tillgång till motionslokaler gratis eller till reducerat pris?
Dafgårds: Ja
Cloetta: Ja
Felix: Ja
Findus: Ja
Santa Maria: Ja, på fritid
Sörens: Vi har nyss fått en tid i tennishallen.

Subventionerad läkarvård?
Dafgårds: Nej
Cloetta: Nej
Felix: Nej
Findus: Nej
Santa Maria: Bara om det är arbetsrelaterat
Sörens: Nej.