[Ur nummer: 06/2003] De så kallade ”gulingarna”, de som inte är fackligt anslutna i Livs utan enbart är med i a-kassan, är enligt senaste statistik 3 794 till antalet. Det är 171 fler än för ett år sedan och 630 fler än för två år sedan.
I stort sett hälften av dagens ”gulingar”, sammanlagt 1722, hittar man i Livs två storstadsavdelningar, avd 4 Stockholm och avd 1 Bohus-Älvsborg.
I avd 4 Stockholm är så många som 1 av 5 livsmedelsarbetare ”gulingar” och i 1:an går det en guling på var åttonde fackligt ansluten livsmedelsarbetare.
Andra Livsavdelningar som har en oacceptabel hög andel ”gulingar” är avd 8 Sundsvall, avd 10 Gävle-Dala, avd 15 Örebro och avd 9 Linköping.
En avdelning där gulingsproblemet ökat markant under de senaste åren är avd 17 Skara där för två år sedan antalet var 155 och idag är 242.
Endast i en av Livs 16 avdelningar är ”gulingarna” så gott som utrotade och det är i avd 36 Umeå där antalet är 5 stycken och där antalet aktiva medlemmar som matchar de fem är 1056.