Fyra Livs-medlemmar är idag provanställda hos en liten pannkakstillverkare – Björneruds gård AB – där ägaren hittills inte velat teckna avtal med Livs. Nu hotar Livs med blockad.

[Ur nummer: 06/2003] Det är inte ofta Livs behöver tillgripa blockad-vapnet för att få en arbetsgivare att fatta pennan och underteckna ett avtal. Men nu gör Livs avd 1 Bohus-Älvsborg det.
– Jag har hållit på i några månader nu och försökt att få ägaren att skriva på ett avtal, men hon har helat tiden angett olika svepskäl för att inte vilja skriva på ett avtal. Nu kan jag inte vänta längre, säger Tommy Emanuelsson, ombudsman i 1.an.
Under de 18 år Tommy varit ombudsman har han bara vid två tillfällen tidigare hotat en arbetsgivare med blockad för att få ett avtal till stånd.
– Fram tills nu har det inte varit något större problem att få ett avtal påskrivet när en ”ny arbetsgivare” uppenbarat sig inom vårt organisationsområde. Men det är på väg att kärva till sig, det här är andra gången enbart i år som jag måste ta till blockadhotet.
Tommy menar att det överlag, under senare år, har blivit mer bångstyrigt på arbetsmarknaden utan att vi ”i facket” riktigt har hunnit insett och anpassat oss till det nya hårda och ofta ojusta tagen.
– Vi måste själva snabbt tuffa till oss nu och kräva det vi har laglig och avtalsenlig rätt till.

Fotnot: Blockad är en stridsåtgärd som syftar till att avstänga motparten från olika former av ekonomiska förbindelser som till exempel förhindra tranporter till företaget, förhindra nyanställningar och så vidare.