[Ur nummer: 06/2003] Ute i cyberrymden har Livs ”hemsida” lyst med sin frånvaro under en längre tid.  En hel del debattörer på mål&medels egen hemsida – www.malmedel.nu – har både ilsket och en smula oroligt undrat om det över huvud taget kommer någon ny ”Livs-hemsida” och i så fall när.
Jo då, det kommer en ny hemsida och förhoppningsvis kommer den ganska snart också, berättar Eva Karlsson, ombudsman på förbundet och ansvarig för den nya hemsidan.
– Som fler och fler noterat är Livs hemsida nu stängd i väntan på en ny. Bakgrunden  därtill är förbundsstyrelsens beslut att stänga ”den gamla sidan” på grund av tekniska problem som gjort att sidan inte kunnat uppdaterats, säger Eva Karlsson.

Jobbas för fullt
Nu jobbas det för fullt med en ny hemsida som kommer att fungera som en ”portal” med både allmänna sidor och sidor tillgängliga enbart för Livs medlemmar.
– Vi kommer att koppla portalen till vårt medlemsregister, dels för att få en enklare administration av hemsidan och dels för att kunna dra större nytta av medlemsregistret. Vår förhoppning och strävan är att den nya sidan skall ge medlemmarna en bättre service, bland annat kommer man där att ha tillgång till alla avtal, samt stödja förtroendevalda och anställda i det fackliga arbetet.

Svårt att ange exakt
Det är alltid svårt att ange exakta tider när många personer och ny teknik är inblandade, men målsättningen är att den allmänna delen på den nya hemsidan  skall vara klar i månadsskiftet  juni/juli.
– Jag är lika otålig som ni alla andra och hoppas att vi skall vara klara så snart som möjligt.