[Ur nummer: 06/2003] Livs borde i nästa års avtalsrörelse kräva att utkörarnas ackordsarbete avskaffas. Det menar Jerry Ingelsson, utkörare och klubordförande på Coca Cola Distributören i Malmö.
Han ska skriva en motion till Livs avdelning 5 Malmö med det kravet. Därefter är det upp till avdelningens repskap att ställa sig bakom motionen och driva den vidare till förbundets repskap.
Säger förbundets repskap ja så är det en del av avtalsrörelsen.
Förbundet borde titta på EU:s regler för vägtrafik, säger Jerry Ingelsson. Dessa tillåter inte ackordslönesystem för chaufförer.
Kommande avtalsrörelse är lite speciell för Livs del. 15 branschavtal ska slås samman till ett huvudavtal med supplement för varje bransch. Det innebär att en skrivning om att inte tillåta ackordsarbete för utkörare skulle hamna i bryggeriarbetarnas branschspecifika supplement.
Återstår gör också frågan om någon bryggeriarbetare kommer att finnas med i den kommande stora avtalsdelegationen för att bevaka kravet.