Avtalsskissen på ett särskilt invandraravtal med ingångslöner under nuvarande avtal sågades av Livs förbundsstyrelse.

[Ur nummer: 06/2003] Arbetsgivarna och de fackliga företrädarna inom industrin utreder och skissar just nu på ett avtal – Industrins Integrationsavtal – vars syfte är att ”stimulera industriföretagen att erbjuda särskilda introduktionsanställningar åt invandrare för att underlätta  för dem  att arbeta och utvecklas i sitt yrkesliv på den svenska arbetsmarkanden”.
Inriktningen i den första avtalsskissen som presenterats är rent ”folkpartistisk” och  förordar bland annat ingångslöner för invandrare som ligger under nuvarande avtalsnivåer.

Förslaget sågades
När avtalsskissen helt nyligen presenterades för Livs förbundsstyrelse sågades förslaget totalt.
Det var ”ett skitavtal”, det handlade om ”lönedumpning” och det var ”feltänkt” menade styrelsens ledamöter och förordade att det förpassades ”direkt till papperskorgen”.

Hårdare tag
– Det här handlar inte om några nya metoder för att slussa in invandrare på arbetsmarknaden, det handlar enbart om gamla metoder. Det handlar om att i  förlängningen införa hårdare tag mot alla arbetslösa, menade en av styrelsens ledamöter och tillfogade.
– Redan idag har invandrarna ofta  de flesta skitjobben ute på våra arbetsplatser och det till sämre betalt än det stora flertalet av oss. Och nu vill arbetsgivarna tydligen skriva ett avtal om att de ska få det ännu sämre. Det är skrämmande!