Av Sveriges alla arbetare har livsmedelsarbetarna de mest ”ofria” arbetsuppgifterna. Många Livsare sitter så fastkletade i sitt dagliga jobb att de knappt hinner med att gå och pinka. Men fikat på jobbet är gratis för de flesta.

[Ur nummer: 06/2003] Som om inte deras låga löner, usla arbetsmiljö och bedrövliga arbetstider vore nog, de flesta livsmedelsarbetare har också de mest ”ofria” arbetsuppgifterna på den svenska arbetsmarknaden, visar en ny LO-rapport om ”Friheter och förmåner i arbetet.”
Bland de sexton fackförbund inom LO och TCO som jämförs i rapporten är andelen medlemmar med en ”hårt styrd arbetssituation” allra högst bland Livs och Pappers.  Och allra järnhårdast styrd är arbetssituationen på de största arbetsplatserna.
I LO-rapporten har man mätt ofriheten i jobbet genom att ställa ett antal frågor, som till exempel; Kan du under arbetsdagen uträtta privata ärenden på en timme utan löneavdrag?  Kan du börja senare en dag och jobba igen tiden vid ett annat tillfälle?  Kan du gå ifrån fem minuter utan att be om lov eller kalla på en ersättare?

Överst i ”ofrihetstrappan”
Av det totalt tio ”frihetsfrågor” som har besvarats i LO-rapporten tronar svaren från Livs medlemmar, i samtliga fall, bland de tre i topp i ”ofrihetstrappan”. Och i några fall tronar man allra överst, Livs medlemmar har till exempel minst möjlighet av alla att arbeta flextid och att välja turordning på de dagliga arbetsuppgifterna.
Det finns också ett mycket starkt samband, visar LO-rapporten, mellan låg lön, kvinnligt kön och en förnedrande omyndigförklaring i det dagliga arbetet. Den förnedringen bekräftas tydligt i svaret på frågan: Kan du gå ifrån fem minuter utan att be om lov eller kalla på ersättare?
Överlägset svårast att ”ta en fem minuters”, för att gå och kissa, dricka ett glas vatten eller enbart andas ut, har de som arbetar inom Kommunal, Hotell & Restaurang, Livs och Handels. Fyra förbund med en stor andel lågavlönade kvinnor i sina medlemsled.

Gratis kaffe
Som ”kompensation” för den monumentala ofrihet många av Livs medlemmar arbetar i har de begåvats med ”gratis kaffe” och ”subventionerad lunch”. Det är nämligen två ”förmåner i arbetet” där Livs medlemmar ligger klart över LO-genomsnittet. Av Livs medlemmar uppger 53 procent att de har subventionerad lunch (LO-snittet 32 procent) och 82 procent gratis kaffe (LO-snittet 66 procent).
Mål och medel har låtit fackliga toppföreträdare på sex livsmedelsföretag besvara alla frågorna i LO-rapporten ”Friheter och förmåner i arbetet” utifrån hur arbetsförhållandena är i tillverkningsledet på just deras arbetsplats. De sex arbetsplatserna är Dafgårds i Källby, Cloetta i Ljungsbro, Procordia Foods (Felix) i Eslöv, Findus i Bjuv, Santa Maria i Mölndal och Sörens Bröd i Borgholm.
Här bredvid  följer svaren.