200 jobb går förlorade i Linköping om Swedish Meats fullföljer sin plan att flytta slakt och styckning av gris till anläggningarna i Kristianstad, Skara och Uppsala.

[Ur nummer: 06/2003] Grisslakten ska enligt planen flyttas i september och styckningen senast i mars 2004.
Mbl-förhandlingarna med Livsklubben i Linköping har ännu inte inletts. Daniel Setzman, vice ordförande i klubben, säger att det är den ökande importen som är problemet. Slakteriet i Linköping har gått bra.
Hur många personer som kommer att bli uppsagda är svårt att säga i dagsläget. Det finns en del inhyrda styckare som lär gå först, säger Daniel Setzman, och det kan komma nya jobb i och med Swedish Meats investering på 60 miljoner i korvtillverkning i Linköping.

Danska konsulter
Utredningen av Swedish Meats framtida struktur görs av danska konsulter på Slagteriernes Forskningsinstitut.
Swedish Meats informationschef, Hampe Mobärg, säger att det inte ska ses som en anpassning till Danish Crown. 
– Det är helt enkelt bara så att de danska konsulterna är mycket kunniga, säger han.
Swedish Meats problem är att företaget inte utnyttjat sin kapacitet full ut vid anläggningarna. I Kristianstad har en slaktlinje placerats i malpåse. Att det blivit så beror, enligt Hampe Mobärg, på regionala bondeintressen.
Att öka grisslakten i Linköping är inte möjligt utan att göra stora investeringar i bättre djuromsorg, nya stall- och bedövningsanläggningar, vilket redan gjorts i Skara och Kristianstad.

Nötslakten på tur
Nästa strukturförändring har redan aviserats. Den gäller nötslakten. Det har varit svårt att få tag på slaktdjur. Antalet mjölkkor har minskat. En utredning pågår om nedläggning av nötslakten antingen i Skara eller Kävlinge. Planen ska presenteras någon gång på sensommaren.
– Det finns än så länge inte mycket att tillägga, säger Stefan Jönsson, ordförande för Livsklubben i Kävlinge. Vi vet inget. Det är naturligtvis jobbigt att vänta på besked.
I Kävlinge jobbar 600-650 personer vid slakteriet och det är kommunens största privata arbetsgivare. En nedläggning vore ett hårt slag.