I januari sa utkörarna på Carlsberg i Göteborg upp löneavtalet, ackord 86. De hade tröttnat på långa arbetsdagar utan övertid.

[Ur nummer: 06/2003] – Ingen vet heller om lönen är korrekt från månad till månad. Lönesystemet är alldeles för komplicerat, säger Tony Andersson, utkörare och vice klubbordförande på Carlsberg i Göteborg.
Han har gjort studier av utkörarnas arbetstider och de visar att de långa arbetsdagarna i realiteten innebär lönesänkningar. I Uddevalla har utkörarna tappat 20-30 kronor i timmen.
– De är nere på tarifflön, 84 kronor i timmen, säger Tony Andersson. Det fanns en utkörare i Uddevalla som hade en arbetsdag på 13 timmar; hans timpeng blev 69 kronor, men det såg ändå okej ut för honom i lönekuvertet, eftersom han jobbade så långa dar.
Det är ett extremt fall men det belyser ändå vart utvecklingen är på väg. Utkörarna kompenserar sin allt lägre förtjänst genom att jobba allt längre dagar.
– Det finns en liten grupp utkörare som tjänar på ackord 86, det är de som jobbar i innerstan eller har felklassade kunder, säger Tony. Samtliga övriga utkörare skulle tjäna på att köra på något annat lönesystem.
Under en kortare period efter att utkörarna i Göteborg sagt upp ackordsavtalet fick de reglerad arbetsdag som betaldes med 103 kronor i timmen. Men den lönen var orealistiskt låg för vissa, drickat blev inte utkört, kunderna blev lidande, och en annan lösning förhandlades fram.
Utkörarna på Carlsberg i Göteborg återgick till att jobba på ackord 86 med de gamla klassningarna och ska göra det till och med september. Under tiden ska koncernfacket tillsammans med representanter från företaget arbeta fram alternativ.

Inte bara transportör
– Vi vill ha ett lönesystem som utvecklar utkörarrollen, säger Tony. Vi ska inte bara vara transportör från A till B, utan också stå för service till kunderna, det måste finnas tid för det. Det måste också finnas tid för utkörarna att ta raster.
Tony tror inte att exakt samma system kommer att fungera på alla orter och påpekar att det är farligt att börja med pengafrågan, för då är risken stor att man fastnar.
– Ett lönesystem måste ge mer, säger han. Vi måste kunna leva normala liv. Man ska kunna jobba undan och kunna gå tidigare en dag för att jobba längre en annan när det är mer dricka att köra ut. Men övertiden måste begränsas.
Förmodligen kommer ett nytt lönesystem att rymma både en fast del och en prestationsdel. Det senare vill nämligen företaget ha.
– De verkar tro att utkörarna skulle stanna på någon parkeringsplats och rulla tummarna om de inte hade prestationslön.
Ackord 86 är ett rent bedrägeri, menar Tony. Idag finns i princip bara upparbetningsmöjligheter på C- och D-klassade ställen. Samtidigt blir allt fler ställen A-klassade.
Missnöjet med ackord 86 är inte begränsat till Carlsberg, det finns också bland utkörarna på de andra dryckesföretagen.

Börjar ilskna till
På Coca Cola Distributören i Stockholm säger Jan-Olof Olofsson, ordförande i klubben, att utkörarna börjat ilskna till, de är inte längre så glada åt att bjuda företaget på sin fritid. Coca-Colas koncernfack ska titta på alternativ.
Även på Åbro i Vimmerby finns det ett missnöje med ackord 86. Janne Carlsson som sitter i lönegruppen säger att de har haft neddragningar i sortimentet som påverkar lönen. Från första maj provkör de ett system med fast lön och reglerad arbetstid, det nya körs parallellt med det gamla.
Kristina Nordström, Livs branschombudsman för bryggeri, säger att det inte är hållbart med ett ackordslönesystem som påverkas av saker som utkörarna inte själva har någon makt över, som hur kunderna klassas, vilket sortiment företaget säljer.
Hon välkomnar försök att ta fram nya lönesystem med reglerad arbetstid och timlön.
– Som det är idag får utkörarna fungera som dragspel med långa arbetsdagar när det är mycket att köra ut. Med reglerad arbetstid och timlön skulle företagen tvingas att planera distributionen bättre. Det går ju inom bageri, så varför skulle det inte fungera inom bryggeri? n