Det är inte bara småbönder i Dominikanska republiken som förlorar sin försörjning, när Arla Foods dumpar mjölkpulver i landet. Hela mejerisektorn påverkas. En Nestlé-ägd pulverfabrik har fått slå igen och ett 50-tal jobb har gått förlorade.

[Ur nummer: 07/2003] När fabriker slår igen drabbas de anställda, så är det i Sverige och så är det också i Dominikanska republiken, men i det fattiga landet blir effekterna värre, eftersom det inte finns samma trygghetssystem.
Människor drabbas hårdare. Det handlar om hela familjers möjlighet till försörjning.
I Dominikanska republiken där omkring 40 procent av befolkningen livnär sig – och överlever – på lantbruk har effekterna av dumpningen av subventionerat mjölkpulver från EU fått förödande konsekvenser, främst för de fattiga småbönderna, men även för arbetare inom mejeriindustrin och förpackningsindustrin.

Något nytt hände
Fackföreningsrörelsen i Dominikanska republiken har varit oerhört splittrad och svag. Organisationerna inom livsmedelsindustrin har i stort sett bestått av små företagsbaserade fackföreningar som tillhört olika landsorganisationer.
Så var det fram till 2001, då något nytt hände. Efter flera års ansträngningar kunde en federation bildas, Fentiahbeta, som består av fackföreningar inom livsmedels- och hotellsektorn.
Fentiahbeta leds av en ny generation fackliga aktivister.
På det politiska planet har utvecklingen också gått åt rätt håll i Dominikanska republiken. Landet har fått en demokratiskt vald regering som står arbetarrörelsen nära. Det finns möjligheter att vidareutveckla och stärka den fackliga rörelsen.

Jobb måste till
Men för att det ska ske måste det finnas jobb. Det måste finnas en jordbruks- och industrisektor. Industrijobben är värdefulla. Det är på dem framtiden och en större facklig styrka byggs.
När Nestlé i oktober förra året stängde tillverkningen av mjölkpulver vid fabriken Codal-Nestlé i San Francisco de Macoris innebar det, inte bara att 50 arbetare blev arbetslösa eller fick gå i förtidspension, utan också att omkring 60 småbönder förlorade sin möjlighet att leverera mjölk.
Eftersom det inte finns andra industrier i området står hundratals familjeförsörjare utan inkomstmöjligheter och påfrestningarna på lokalsamhället är stora.

Ej på lika villkor
Det skäl Nestlé gav till stängningen var att det inte gick att sälja inhemskt tillverkat mjölkpulver. Det inhemska blir utkonkurrerat av det importerade, som till stor del kommer från Arla Foods.
Det dansk-svenska mejeriföretaget har förhandlat sig till 62,5 procent av EU:s exportkvot till Dominikanska republiken för sitt mjölkpulver Milex.
Arla Foods mjölkpulver utgör 43,75 procent av Dominikanska republikens mjölkimport.
Det är inte frågan om konkurrens på lika villkor, eftersom det importerade pulvret är subventionerat av EU med exportbidrag och jordbruksstöd. Priset på Arla Foods mjölkpulver är dumpat.

Fackliga protester
Under våren och sommaren 2002 protesterade fackföreningen Sitacodal vid Nestlé-fabriken, mot stängningen av pulvertillverkningen. Sitacodal uppvaktade den Dominikanska republikens arbetsmarknadsdepartement, publicerade pressmeddelanden och deltog i radio- och teveprogram.  
Enbart ett fåtal arbetstillfällen lyckades räddas.
Bernabel Matos, ordföranden för den dominikanska livsmedelsfederationen, anser att Arla Foods mjölkpulver Milex har en sådan dominerande ställning på marknaden att det hindrar andra mejeriföretag från att växa.

”Illojal konkurrens”
Arla Foods mjölkpulver säljs i Dominikanska republiken av en lokal mjölkpulverimportör, Mejía y Arcala. Denna har, menar Matos, tillskansat sig ett oskäligt privilegium som lett till en oerhörd illojal konkurrens med andra företag och framför allt den inhemska industrin. Det har orsakat produktionsnedläggningar, arbetslöshet och lagt ett förkrossande ok på de dominikanska boskapsuppfödarna. 
För att mejeriindustrin i Dominikanska republiken ska utvecklas är det, enligt Matos, absolut nödvändigt att importen av mjölk är i händerna på nationella industriidkare som bidrar till att skapa arbetstillfällen, främjar den inhemska boskapsuppfödningen och använder de råvaror som finns inom landet.

Hoppas på EU
Bernabel Matos hävdar att Arla Foods sedan mer än två år tillbaka lovat att investera i ett mejeri i Dominikanska republiken, men att företaget ännu inte kommit med något konkret, trots att det är väl medvetet om den skada det orsakat den inhemska industrin.
– Vår förhoppning, säger Bernabel Matos, är att den dominikanska regeringen tillsammans med sina internationella förhandlare kommer överens med den Europeiska Unionen om att rätta till det nuvarande handelsövergreppet, som orsakats av det oproportionerliga privilegium som beviljats Milex och lett till ruinering av vår industri och våra boskapsuppfödare och dessutom avbräck för arbetstagarna i denna sektor.