Enligt löpande 3-års avtal, mellan Livs och berörda arbetsgivarparter, skulle samtliga livsmedelsarbetares löner höjas den 1 maj i år. Du har väl inte gått miste om den lönehöjningen?

[Ur nummer: 07/2003] För närvarande betar livsmedelsarbetarna just nu av det sista avtalsåret på det 3-åriga avtal som gäller från den 1 april år 2001 fram till och med den 30  april år 2004.
Enligt det avtalet skulle samtliga löner höjas det tredje avtalsåret, från och med den 1 maj i år.
För de så kallade ”utgående lönerna” handlade höjningen om att en lönepott på 215 öre per timme skulle fördelas på lokal nivå. Vid den fördelningen skulle varje anställd garanteras en minsta lönehöjning på 120 öre per timme.

Räknas upp
Lönenivåerna i de olika branschavtalen, de så kallade ”avtalslönerna”, räknades vid samma tillfälle upp med 3,5 procent.  Samtidigt höjdes ersättningsnivåerna på de ”övriga tilläggen” med 2,6  procent.
Lägsta semesterlön, den så kallade ”semesterlönegarantin”, för vuxna arbetare höjdes från den 1 april i år till 935 kronor per dag.
Avsättningen till det individuella arbetstidskontot, den så kallad ”Livsarbetstiden”, skall under år 2003 ske med 2 procent. I timmar räknat innebär det att en heltidsarbetande under året tjänar in 36 ledighets timmar.
Den ”ledigheten” sätts in på  ditt eget ”arbetstidskonto”  och kan sedan tas ut  av dig antingen i form av en regelrätt arbetstidsförkortning (betald ledighet) eller som kontant ersättning alternativt som ett pensionspremiesparande.

Ingen höjning?
Om det nu visar sig att du av någon outgrundlig anledning ännu inte fått den lönehöjning du är berättigad till från den 1 maj skall du genast ta kontakt med närmaste fackliga representant.
Finns det en fackklubb på din arbetsplats är det givetvis de förtroendevalda i fackklubben som är dina närmaste kontaktpersoner.
Finns det ingen fackklubb på arbetsplatsen kanske du har ett fackligt kontaktombud att ty dig till och saknas det även ett sådant skall du genast ta kontakt med lokalombudsmannen i den Livs-avdelning du tillhör.