”Det är helt oacceptabelt”, säger Livs

I Helsingborg har charkföretaget Köttcentralen tänkt byta ut sina egna styckare mot ett antal inhyrda dito. Helt oacceptabelt, anser givetvis Livs.

[Ur nummer: 07/2003] Hela historien andas hittills enbart skumrask.
Köttcentralen har varslat 29 styckare om uppsägning och angett ”arbetsbrist” som orsak till varslet. Samtidigt har man deklarerat att man ändå skall hålla verksamheten igång med hjälp av inhyrda styckare. Inhyrda av en arbetskraftsförmedlare som i detta sammanhanget heter Mathias Bauer, ökänd sen tidigare inom svensk kötthantering.

Tuffa förhandlingar
Hittills har Livs ombudsman i avd 2 Helsingborg, Christel Niby, haft en räcka tuffa förhandlingar med arbetsgivarparten på lokal nivå utan att någon godtagbar uppgörelse har kunnat nås.
– Vad det  i grunden handlar om från arbetsgivarens sida är att man inte längre vill ta något ansvar för att de som jobbar i produktionen obönhörligen slits ut. Man vill fortsätta att slita ut folk under samma vidriga arbetsförhållanden som nu, men man  överlåta ansvaret för utslitningen på den enskilde individen, menar Christel.
Därför vill man hyra in styckare som är egenföretagare, sådana som har F-skattsedel.
– Man har till och med försökt värva de styckare man vill göra sig av med och erbjudit dom att få jobba kvar som egenföretagare i Köttcentralen.
Christel berättar också att hon har kontaktat såväl polisen, migrationsverket som skattemyndigheten för att kolla upp hur ”seriös” Mathias Bauers förmedlarverksamhet är; betalar man moms, har man arbetstillstånd och så vidare.

Hitta en mall
– Helt klart måste vi i Livs snarast hitta en mall för hur vi ska hantera sådana här situationer. För det här är banne mig ingen engångsföreteelse. Det här är någonting som arbetsgivarna håller på och sätter i system.
Men bara för att det är brukligt är det inte lagligt, menar Christel. Och därför har hon nu strandat förhandlingarna på lokal nivå och forslat upp den på central  förhandlarnivå.
– Och når man ingen överenskommelse där är det  Arbetsdomstolen som får ta vid.
Fortsättning följer alltså  framåt sensommaren.