Livs ska stödja ett projekt i Dominikanska republiken som IUL, livsmedelsarbetarnas fackliga international, driver i år och nästa år.

[Ur nummer: 07/2003] Barbro Boudin, som jobbar på IUL i Genève, är kontaktperson för projektet och hon säger att fackföreningsrörelsen i Dominkanska republiken tagit ett stort steg framåt, men att det fortfarande återstår mycket. Den fackliga organisationsgraden är endast 13 procent.  
Andelen arbetslösa eller undersysselsatta uppgår till 62 procent av arbetskraften. Ett stort problem för fackföreningarna är att de aktiva inte har någon anställning, inte någon arbetsplats, att utgå från. Det här försöker man nu förändra.
Ett mål med projektet är att ta fram en ny generation fackliga ledare. Fler fackföreningar ska bildas inom livsmedelsindustrin. Också nya teman ska tas upp. Ett är livsmedelssäkerhet – rätten till näringsriktig mat – ett land måste kunna garantera sina medborgare det.
Studiecirklar på temat ska organiseras i år och en konferens nästa år.
Pengarna kommer från LO-TCO:s biståndsnämnd.